Bernadí Vives Cardona

Partit: El Pi
Càrrec: 1er Tinent de Batle, Entorn i Manteniment Urbà
Contacte: bvives@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Nascut a Llucmajor l’any 1959, té dues filles. Cursà estudis al col·legi La Porciúncula.

La seva vida laboral ha estat vinculada a l’esport, com a empresari.

És regidor de l’Ajuntament de Llucmajor des del 2011.

És aficionat a l’esport, sobretot al taekwondo, i president del club TKD Llucmajor.

Declaració de bens i d’activitats