Ordres del dia i actes íntegres dels plens municipals de l’any 2015

Ordre del dia Ple Extraordinari 30 12 2015

Acta Ple Extraordinari 30 12 2015

Ordre del dia Ple 30 12 2015

Acta Ple 30 12 2015

Ordre del dia Ple Extraordinari 30 11 2015

Acta Ple Extraordinari 30 11 2015

Ordre del dia Ple 25 11 2015

Acta Ple 25 11 2015

Ordre del dia Ple 28 10 2015

Acta Ple 28 10 2015

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent 09 10 2015

Acta Ple Extraordinari i Urgent 09 10 2015

Ordre del dia Ple 30 09 2015

Acta Ple 30 09 2015

Ordre del dia Ple 05 08 2015

Acta Ple 05 08 2015

Ordre del dia Ple 29 07 2015

Acta Ple 29 07 2015

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent 01 07 2015

Acta Ple Extraordinari Urgent 01 07 2015

Ordre del dia Ple Extraordinari 29 06 2015

Acta Ple Extraordinari 29 06 2015

Ordre del dia Ple 13 06 2015 Constitució de nova Corporació

Acta Ple 13 06 2015 Constitució de nova Corporació