Catalina Rayó Oliver

Partit: Partit Popular

Càrrec: Regidora delegada d’Atenció al Ciutadà a s’Arenal, Turisme i Cultura.

Contacte: crayo@llucmajor.org

Dedicació parcial 6 hores: 38.473,18 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats