Comissions Informatives

Comissió Informativa d’Interior, Seguretat Ciutadana, i Mobilitat

Sra. Maria Cristina Pomar Bonnin – Suplent – Sra. Catalina Rayó Oliver (PP)

Sr. Jaime Garau Mut – Suplent – Sra. Margarita Planas Torres (PP)

Sr. Antonio Cayuela Martínez – Suplent – Sr. Simó Adrover Llompart (PP)

Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP)

Sra. Lucia Escribano Alés – Suplent – Bartolomé Tugores Vicens (PSOE)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés – Suplent – Sra. Elsa Herranz Sanz (PSOE)

Sr. Tomás Sastre Soler – Suplent – Sra. Margarita Palmer Mascaró (VOX)

Sr. Miguel Pascual Mezquida – Suplent – Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel – Suplent – Sra. Maria Barceló Calviño (MES)

Sr. Joaquín Rabasco Ferreira – Suplent – Sra. Claudia E. Fallemann Stup(S’ULL)

Sra. Pilar Seguí Fiol (ASI)

Comissió Informativa de Serveis al Ciutadà

Sra. Margarita Planas Torres (PP) – Suplent – Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP)

Sra. Maria Cristina Pomar Bonnin – Suplent – Sr. Antonio Cayuela Martínez (PP)

Sra. Catalina Rayó Oliver – Suplent – Sr. Jaime Garau Mut (PP)

Sr. Simó Adrover Llompart (PP)

Sra. Elsa Herranz Sanz – Suplent – Sr. Bartolomé Tugores Vicens (PSOE)

Sra. Lucia Escribano Alés – Suplent – Sr. Jaime J. Oliver Vallés (PSOE)

Sra. Margarita Palmer Mascaró – Suplent – Sra. Juana María Mas Tomás (VOX)

Sr. Miguel Pascual Mezquida – Suplent – Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

Sra. Maria Barceló Calviño (MES) – Suplent – Sr. Miquel Àngel Serra Teruel

Sr. Joaquín Rabasco Ferreira – Suplent – Sra. Claudia E. Fallemann Stup (S’ULL)

Sra. Pilar Seguí Fiol (ASI)

Comissió Informativa de Promoció i Desenvolupament Local

Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló – Suplent – Sr. Jaime Garau Mut (PP)

Sr. Antonio Cayuela Martínez (PP)

Sr. Simó Adrover Llompart – Suplent – Sra. Maria Cristina Pomar Bonnin (PP)

Sra. Catalina Rayó Oliver – Suplent – Sra. Margarita Planas Torres (PP)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés – Suplent – Sra. Lucia Escribano Alés (PSOE)

Sr. Bartolomé Tugores Vicens – Suplent – Sra. Elsa Herranz Sanz (PSOE)

Sra. Juana María Mas Tomás – Suplent – Sra. Margarita Palmer Mascaró (VOX)

Sr. Miguel Pascual Mezquida – Suplent – Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel – Suplent – Sra. Maria Barceló Calviño (MES)

Sr. Joaquín Rabasco Ferreira – Suplent – Sra. Claudia E. Fallemann Stup (S’ULL)

Sra. Pilar Seguí Fiol (ASI)

Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori

Sr. Antonio Cayuela Martínez (PP) – Suplent – Sra. Maria Cristina Pomar Bonnin (PP)

Sr. Jaime Garau Mut – Suplent – Suplent- Sra. Catalina Rayó Oliver (PP)

Sra. Margarita Planas Torres (PP) – Suplent – Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP)

Sr. Simó Adrover Llompart (PP)

Sr. Bartolomé Tugores Vicens – Suplent- Sra. Lucia Escribano Alés (PSOE)

Sra. Elsa Herranz Sanz – Suplent – Sr. Jaime J. Oliver Vallés (PSOE)

Sr. Tomás Sastre Soler – Suplent – Sra. Margarita Palmer Mascaró (VOX)

Sr. Miguel Pascual Mezquida – Suplent – Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

Sra. Maria Barceló Calviño (MES) – Suplent – Sr. Miquel Àngel Serra Teruel

Sr. Joaquín Rabasco Ferreira – Suplent – Sra. Claudia E. Fallemann Stup (S’ULL)

Sra. Pilar Seguí Fiol (ASI)

Comissió Especial de Comptes

Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló – Suplent – Sra. Maria Cristina Pomar Bonnin (PP)

Sr. Antonio Cayuela Martínez – Suplent- Jaime Garau Mut (PP)

Sra. Catalina Rayó Oliver – Suplent – Sra. Margarita Planas Torres (PP)

Sr. Simó Adrover Llompart (PP)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés – suplent- Sra. Lucia Escribano Alés (PSOE)

Sr. Bartolomé Tugores Vicens – Suplent – Sra. Elsa Herranz Sanz (PSOE)

Sra. Margarita Palmer Mascaró – Suplent – Sra. Juana María Mas Tomás (VOX)

Sr. Miguel Pascual Mezquida – Suplent – Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel – Suplent – Sra. Maria Barceló Calviño (MES)

Sr. Joaquín Rabasco Ferreira – Suplent – Sra. Claudia E. Fallemann Stup (S’ULL)

Sra. Pilar Seguí Fiol (ASI)