Cost d’aquest portal

Aquest portal s’ha instal·lat i configurat amb recursos interns a un cost zero.

El cost de manteniment mensual del servidor és d’uns 4 €/mes