Eloy Crusat Horrach

Partit:  LLIBERTAT LLUCMAJOR
Càrrec: Regidor
Contacte: ecrusat@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple: 606,96 € i a Comissió informativa: 202.33 €.

Dades Biogràfiques

Nascut a Galícia, va venir a viure a Mallorca amb 7 anys, on resideix des d’aleshores.

Ha cursat un Grau en Enginyeria Informàtica, compatibilitzant-ho amb pràctiques i treballs a estudis d’enginyeria civil, al BBVA, a Sacyr-Valoriza i a Juniper Consulting. Ha completat diversos cursos relacionats amb el màrqueting digital, la transparència de les Administracions Públiques i amb la Participació Ciutadana; i molt interessat en els desenvolupaments moderns de les idees de plantejament urbà i mobilitat, especialment en l’impuls del transport públic com a mitjà de transport idoni.

Xerra amb fluïdesa el castellà, l’anglès i el català; i entén el gallec.

Enlace al CV: https://www.linkedin.com/in/eloy-crusat-horrach/

Declaració de bens i d’activitats