Éric Jareño Cifuentes

Partit: Partit Popular
Càrrec: Batle, Seguretat i Medi Rural
Contacte: ejareno@llucmajor.org

Batle amb dedicació plena: 50.000€ anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats