Francisco González Paredes

Partit: PODEMOS
Càrrec: Portaveu Municipal
Contacte: fjgonzalez@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple: 606,96 € i a Comissió informativa: 202.33 €.

Dades Biogràfiques