Corporació Municipal

Càrrecs, personal i retribucions de l’Ajuntament

Dades biogràfiques del batle i els regidors de l’Ajuntament

Despeses de viatge

Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament.

Òrgans descentralitzats

Grups polítics municipals

Xarxes socials i assignacions econòmiques dels grups polítics municipals