Jaime Garau Mut

Partit: Partit Popular
Càrrec: Regidor delegat de Policia Local, Mobilitat i Transports.

Contacte: jagarau@llucmajor.org

Dedicació exclusiva de 8 hores: 46.917,19 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats