Jose M. Pastor Cantallops

Partit: Sensa Grup
Càrrec: 4rt Tinent de Batle, Participació Ciutadana i Atenció Ciutadana a Urbanitzacions
Contacte: jmpastor@llucmajor.org

Dedicació parcial de 6 hores: 34.546,75 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats