Juana María Mas Tomás

Partit: VOX

Càrrec: Regidora delegada de Comerç, Mercats, Empresa i Consum.

Contacte: jmmas@llucmajor.org

Dedicació parcial 6 hores: 38.473,18 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats