Mª Francisca Lascolas Rosselló

Partit: Partit Popular
Càrrec: Batlessa

Contacte: flascolas@llucmajor.org

Batlessa amb dedicació plena: 55.682,71€ anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats