Margarita Palmer Mascaró

Partit: VOX
Càrrec: Segona tinenta de batlessa i regidora delegada d’Atenció al Ciutadà a les Urbanitzacions, Festes i Participació Ciutadana.

Contacte: mpalmer@llucmajor.org

Dedicació exclusiva 8 hores: 46.917,19 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats