Margarita Planas Torres

Partit: Partit Popular

Càrrec: Regidora delegada de Fires, Educació, Formació i Ocupació Social.

Contacte: mplanas@llucmajor.org

Dedicació exclusiva de 8 hores: 46.917,19 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats