María del Pilar Seguí Fiol

Partit: Asociación Social Independiente

Càrrec: Tercera tinenta de batlessa i regidora delegada de Medi Ambient i de la Mar

Contacte: mpsegui@llucmajor.org

Dedicació parcial de 6 hores: 38.473,18 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats