Òrgans descentralitzats

PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS

El Consell d’administració del patronat de la Residència de Persones Majors queda constituït de la manera següent:

Els designats per formar part dels consells podran ser substituïts per qualsevol dels membres dels grups municipals.

Pressupost
Estatuts