Tomeu Tugores Vicens

Partit: PSOE
Càrrec: Regidor
Contacte: btugores@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:606,96 € i a Comissió informativa:202.33 €.

Dades Biogràfiques

Nascut a Palma el 23 de novembre de 1978, és casat i té dos fills.

És tècnic en transport sanitari, amb una trajectòria laboral de quasi 20 anys en el sector, amb experiència a nivell assistencial i en tasques coordinatives

També és responsable sectorial de Carreteres i Urbans de SMC-UGT a les Illes Balears.

Té formació complementària en emergències sanitàries i catàstrofes (ús de desfibril·ladors, mobilització de pacients, logística, etc.), prevenció de riscos laborals i cooperació al desenvolupament i atenció a persones amb dependència.

És monitor/entrenador de futbol base amb experiència en diversos clubs.

Actualment compagina les seves tasques a l’Ajuntament amb el seu lloc de treball.

Declaració de bens i d’activitats