Ordres del dia i actes íntegres dels plens municipals de l’any 2020

Ordre del dia Ple 30 12 2020

Acta Ple 30 12 2020

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent 27 11 2020

Acta Ple Extraordinari Urgent 27 11 2020

Ordre del dia Ple 25 11 2020

Acta Ple 25 11 2020

Ordre del dia Ple 28 10 2020

Acta Ple 28 10 2020

Ordre del dia Ple 30 09 2020

Acta Ple 30 09 2020

Ordre del dia Ple Extraordinari 07 09 2020

Acta Ple Extraordinari 07 09 2020

Ordre del dia Ple 05 08 2020

Acta Ple 05 08 2020

Ordre del dia Ple 29 07 2020

Acta Ple 29 07 2020

Ordre del dia Ple 24 06 2020

Acta Ple 24 06 2020

Ordre del dia Ple 27 05 2020

Acta Ple 27 05 2020

Ordre del dia Ple 29 04 2020

Acta Ple 29 04 2020

Ordre del dia Ple 01 04 2020

Acta Ple 01 04 2020

Ordre del dia Ple 26 02 2020

Acta Ple 26 02 2020

Ordre del dia Ple 29 01 2020

Acta Ple 29 01 2020