El teu ajuntament

Ajuntament i serveis municipals

Catàleg general de serveis municipals.

Catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà.

Canal específic de denúncies per als ciutadans.

Directori d’entitats i associacions de veïns del municipi, consells municipals i altres vies de participació ciutadana sobre polítiques específiques i/o pressupostos municipals.

Reglament de participació ciutadana

Pla normatiu 2020

Resolució d’aprovació del Pla normatiu 2020

Pla normatiu 2021

Pla normatiu 2022

Pla normatiu 2023

Planificació, organització i patrimoni de l’Ajuntament

Organigrama de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.

Òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials

Organs de Govern

Plens municipals

Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple

Comisions Informatives