Comissions Informatives

Comissió Informativa de Serveis Públics

Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP) – Presidenta – Suplent Gabriel Rojo Rodríguez

Sr. Simó Adrover Llompart (PP)- suplent – Eric Jareño cifuentes

Sra. Noemí Getino Pérez (CS) – Suplent – Ginés Sáez González

Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI)

Sr. Bartolomé Tugores Vicens (PSOE) – suplent- Jaime J. Oliver Vallés

Sra. Francisca Almagro Peset (PSOE) suplent – José Luí Huéscar Villar

Sra. Maria Barceló Calviño (MES), sumple- Miquel Àngel Serra Teruel

Sr. Eloy Crusat Horrach (LLIBERTAT LLUCMAJOR)- Suplent – Alxandro Gaffar

Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari (UP)

Sr. Bernadí Vives Cardona (PI)

Sr. Raúl Domínguez Martín (membre no adscit)

Sr. José Miguel Pastor Cantallops (membre no adscrit)

i Marc Rigo Manresa – secretari

Comissió Urbanisme i Medi ambient

Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI) President

Sr. Eric Jareño cifuentes (PP) – Suplent- Maria del Pilar Bonet Escalera

Sr. Gabriel Rojo Rodríguez (PP)- suplent – Simó Adrover Llompart

Sr. Ginés Sáez González (CS) – Suplent – Noemí Getino Pérez

Sr. José Luí Huéscar Villar (PSOE) – suplent- Jaime J. Oliver Vallés

Sra. Francisca Almagro Peset (PSOE) suplent – Bartolomé Tugores Vicens

Sra. Maria Barceló Calviño (MES), sumple- Miquel Àngel Serra Teruel

Sr. Eloy Crusat Horrach (LLIBERTAT LLUCMAJOR)- Suplent – Alxandro Gaffar

Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari (UP)

Sr. Bernadí Vives Cardona (PI)

Sr. Raúl Domínguez Martín (membre no adscrit)

Sr. José Miguel Pastor Cantallops (membre no adscrit)

i Marc Rigo Manresa – secretari

Comissió Informativa d’Interior

Sr. Ginés Sáez González (CS)-President Suplent – Noemí Getino Pérez

Sr. Eric Jareño cifuentes (PP) – Suplent- Gabriel Rojo Rodríguez

Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera (PP)- suplent – Simó Adrover Llompart

Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés (PSOE) – suplent- José Luí Huéscar Villar

Sr. Bartolomé Tugores Vicens(PSOE) suplent – Francisca Almagro Peset

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel (MES), suplent- Maria Barceló Calviño

Sr. Eloy Crusat Horrach (LLIBERTAT LLUCMAJOR)- Suplent – Alxandro Gaffar

Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari (UP)

Sr. Bernadí Vives Cardona (PI)

Sr. Raúl Domínguez Martín (membre no adcrit)

Sr. José Miguel Pastor Cantallops (membre no adscrit)

i Marc Rigo Manresa – secretari

Comissió Informativa d’Economia i Ocupació

Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera (PP) Presidenta suplent – Eric Jareño cifuentes

Sr. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP) – Suplent- Gabriel Rojo Rodríguez

Sra. Noemí Getino Pérez (CS) – Suplent – Ginés Sáez González

Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés (PSOE) – suplent- Bartolomé Tugores Vicens

Sr. José Luí Huéscar Villar (PSOE) suplent – Francisca Almagro Peset

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel (MES), suplent- Maria Barceló Calviño

Sr. Eloy Crusat Horrach (LLIBERTAT LLUCMAJOR)- Suplent – Alxandro Gaffar

Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari (UP)

Sr. Bernadí Vives Cardona (PI)

Sr. Raúl Domínguez Martín (membre no adscrit)

Sr. José Miguel Pastor Cantallops (membre no adscrit)

Sra. Catalina Munar Miquel, interventora

i Marc Rigo Manresa – secretari

Comissió Especial de Comptes

Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera (PP) Presidenta suplent – Eric Jareño cifuentes

Sr. Maria Francisca Lascolas Rosselló (PP) – Suplent- Gabriel Rojo Rodríguez

Sra. Noemí Getino Pérez (CS)

Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI)

Sr. Jaime J. Oliver Vallés (PSOE) – suplent- Bartolomé Tugores Vicens

Sr. José Luí Huéscar Villar (PSOE) suplent – Francisca Almagro Peset

Sr. Miquel Àngel Serra Teruel (MES), suplent- Maria Barceló Calviño

Sr. Eloy Crusat Horrach (LLIBERTAT LLUCMAJOR)- Suplent – Alxandro Gaffar

Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari (UP)

Sr. Bernadí Vives Cardona (PI)

Sr. Raúl Domínguez Martín (membre no adscrit)

Sr. José Miguel Pastor Cantallops (membre no adscrit)

Sr. Ginés Sáez González (membre no adscrit)

Sra. Catalina Munar Miquel, interventora

i Marc Rigo Manresa – secretari