Antonio Cayuela Martínez

Partit: Partit Popular

Càrrec: Quart tinent de batlessa i regidor delegat de Recursos Humans i Funció Pública.

Contacte: acayuela@llucmajor.org

Dedicació parcial de 6 hores: 38.473,18 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats