Relació de contractes menors

Relació trimestral de contractes

Contractes 2023
Gener-Març
Abril – Juny
Contractes 2022
Gener-Desembre
Contractes 2021
Gener-Desembre
Contractes 2020
Gener-Març
Abril-Maig
Juny-Desembre
Contractes 2019
Relació anual contractes 2019
Gener-Març
Abril-Juny
Juliol-Setembre
Octubre-Desembre
Contractes 2018
Relació anual contractes 2018