Jaume J. Oliver Vallès

Partit: PSOE
Càrrec: Portaveu Municipal
Contacte: jjoliver@llucmajor.org

Dedicació parcial de 3 hores: 18.209,42 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats