María Cristina Pomar Bonnín

Partit: Partit Popular

Càrrec: Primera tinenta de batlessa i regidora delegada de Serveis Socials, Gent Gran, Residència, Igualtat, Transparència i Innovació.

Contacte: mcpomar@llucmajor.org

Dedicació exclusiva 8 hores: 46.917,19 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats