Tomeu Tugores Vicens

Partit: PSOE
Càrrec: Regidor membre de l’oposició.


Contacte: btugores@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.600 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:630 € i a Comissió informativa: 210 €.

Dades Biogràfiques

Declaració de bens i d’activitats

Nascut a Palma el 23 de novembre de 1978, és casat i té dos fills.

És tècnic en transport sanitari, amb una trajectòria laboral de més de 25 anys en el sector. 

Actualment, és responsable del transport sanitari no urgent de la zona de Palma a GSAIB.