Ordres del dia i actes íntegres dels plens municipals de l’any 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 29 12 2016

Acta Ple Extraordinari 29 12 2016

Ordre del dia Ple 28 12 2016

Acta Ple 28 12 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 14 12 2016

Acta Ple Extraordinari 14 12 2016

Ordre del dia Ple 30 11 2016

Acta Ple 30 11 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 23 11 2016

Acta Ple Extraordinari 23 11 2016

Ordre del dia 26 10 2016

Acta Ple 26 10 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent

Acta Ple Extraordinari i Urgent 15 10 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent 13 10 2016

Acta Ple Extraordinari i Urgent 13 10 2016

Ordre del dia Ple 28 09 2016

Acta Ple 28 09 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 24 08 2016

Acta Ple Extraordinari 24 08 2016

Ordre del dia Ple 03 08 2016

Acta Ple 03 08 2016

Ordre del dia Ple 27 07 2016

Acta Ple 27 07 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 08 07 2016

Acta Ple Extraordinari 08 07 2016

Ordre del dia Ple 29 06 2016

Acta Ple 29 06 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 30 05 2016

Acta Ple Extraordinari 30 05 2016

Ordre del dia Ple 25 05 2016

Acta Ple 25 05 2016

Ordre del dia Ple 27 04 2016

Acta Ple 27 04 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 20 04 2016

Acta Ple Extraordinari 20 04 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 05 04 2016

Acta Ple Extraordinari 05 04 2016

Ordre del dia Ple 30 03 2016

Acta Ple 30 03 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 16 03 2016

Acta Ple Extraordinari 16 03 2016

Ordre del dia Ple 24 02 2016

Acta Ple 24 02 2016

Ordre del dia Ple Extraordinari 29 01 2016

Acta Ple Extraordinari 29 01 2016

Ordre del dia Ple 27 01 2016

Acta Ple 27 01 2016