Ordres del dia i actes íntegres dels plens municipals de l’any 2018

Ordre del dia Ple 27 12 2018

Acta Ple 27 12 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 19 12 2018

Acta Ple Extraordinari 19 12 2018

Ordre del dia Ple 28 11 2018

Acta Ple 28 11 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 08 11 2018

Acta Ple Extraordinari 08 11 2018

Ordre del dia Ple 31 10 2018

Acta Ple 31 10 2018

Ordre del dia Ple 26 09 2018

Acta Ple 26 09 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 22 08 2018

Acta Ple Extraordinari 22 08 2018

Ordre del dia Ple 01 08 2018

Acta Ple 01 08 2018

Ordre del dia Ple 25 07 2018

Acta Ple 25 07 2018

Ordre del dia Ple 27 06 2018

Acta Ple 27 06 2018

Ordre del dia Ple 30 05 2018

Acta Ple 30 05 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 14 05 2018

Acta Ple Extraordinari 14 05 2018

Ordre del dia Ple 25 04 2018

Acta Ple 25 04 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 16 04 2018

Acta Ple Extraordinari 16 04 2018

Ordre del dia 28 03 2018

Acta Ple 28 03 2018

Ordre del dia Ple 28 02 2018

Acta Ple 28 02 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari 17 02 2018

Acta Ple Extraordinari 17 02 2018

Ordre del dia Ple Extraordinari i Urgent 14 02 2018

Acta Ple Extraordinari i Urgent 14 02 2018

Ordre del dia Ple 31 01 2018

Acta Ple 31 01 2018